היסטוריה בזעיר אנפין

בתחילה המלחמות היו מצומצמות בהיקפן ונסובו בעיקר על שליטה במקורות מים ומזון.תוך זמן קצר נכנסה הדת לעניינים והמלחמות הפכו להיות תחרות על אלוהים של מי יותר מוצלח וחזק יותר ממתחריו.השלב הבא היה מלחמות דת פרוטו-קפיטליסטיות, בהן האל המנצח היה זם שסיפק לאלה שמינו עצמם לנציגיו שליטה מוחלטת על אנשים רבים יותר ושטחים נרחבים יותר, ובאמצעותם הון עתק, או במילים אחרות יצירת מונרכיות ואוליגרכיות בעלות כוח בלתי מוגבל כמעט, שאיפשר את המשך השליטה והדיכוי של כל היתר במשך אלפי שנים.לפני כמאתיים שנה, נכנסה לתמונה דת חדשה – דת הלאומיות והממון – ששמשה עילה לאדונים להמשיך במלחמותיהם וע"י כך לשמר את שליטתם על המוני הנתינים שאוחדו תחת הדגל הכוזב של הלאומנות, ונשלחו למלחמות הגנה כביכול על הנכסים המדומים של אומותיהם.משתרגיל זה החל לדשדש, הוחזרה הדת המקורית לתמונה, ובשילוב מתוחמן היטב עם המושג הנזיל של הלאום, דירבנה אצולת הממון את התפתחות המשיחיות הלאומנית, המשרתת היטב את מטרותיה המיזנתרופיות והאלימות שלא נשתנו מאז ומעולם – המשך השליטה הבלתי מעורערת באמצעות פירוד, פחד, התנשאות והסתה.וחיי הנתינים ישארו כדברי תומס הובס: "solitary, poor, nasty, brutish and short".

מאת: wageslave

Old, sick, wise, and disillusioned.