מתחת לעץ הבאובב

*
*****
***********
*******************

על גבי תל גבוה, במקום בלתי ידוע,

בינות פסולת חומרי בניין, קופסאות שימורים ריקות ושני צבים מהורהרים,

מסתתר לו פתחו של הגן הנעלם הלפני-אחרון שנותר.

לכל מי שעובר בו ייוותר רק גן נעלם אחד, האחרון,

שאת הדרך לפתחו אין הוא יודע.

אם אעבור בו, הרי שגם לכל מי שאינו עובר בו ייוותר רק גן נעלם אחד,

שאת הדרך לפתחו אין איש יודע.

מבעד לערפילי ההזייה והמציאויות המתקפלות לתוך עצמן,

עברתי בפתח, ומצאתי עצמי מהלך בין שורשיו התקיפים של הבאובב.

אילו צמח הבאובב כשצמרתו כלפי מטה,

היו שורשיו פורצים את קליפת האדמה לעבר השמים,

והגן הנעלם לא היה עוד גן נעלם.

ואולי אף לא גן.

על גבי תל גבוה, במקום בלתי ידוע, לכאורה,

צומח לו, בלי משים, עץ הבאובב.

ולמרגלותיו פסולת חומרי בניין,

קופסאות שימורים ריקות,

שני צבים מהורהרים,

ואנוכי.

*************************